Kursy i szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

DO KOGO SKIEROWANE?

Zobowiązani do odbycia takiego szkolenia są m.in. pracodawcy, osoby kierujące pracownikami,
pracownicy zatrudnieni m.in. na stanowiskach robotniczych, pracownicy inżynieryjno-techniczni.

PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860).

ZAKRES SZKOLEŃ

1. Zasady organizowania ochrony przeciw pożarowej;
2. Podstawowe pojęcia dotyczące spalania i pożaru;
3. Przeciw pożarowe wymagania budowlane i drogi pożarowe;
4. Przeciw pożarowe zaopatrzenie w wodę;
5. Zabezpieczenia przeciw pożarowe instalacji użytkowych oraz instalacji i urządzeń technologicznych;
6. Środki gaśnicze, gaśnice i koce gaśnicze;
7. Urządzenia przeciwpożarowe;
8. Zasady organizacji i prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych;
9. Ustalanie przyczyn i okoliczności powstawania pożarów.

POTWIERDZENIE ODBYCIA SZKOLENIA

1. Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu kończącego szkolenie;
2. Otrzymanie zaświadczenia/certyfikatu o odbyciu szkolenia.


© 2003 EL-WENT®. All rights reserved

NASI PARTNERZY:

** Prezentowana oferta zawiera uogólnione bloki tematyczne szkoleń -  programy i zakres szkoleń mogą ulec zmianie
    w  zależności od stopnia ich  zaawansowania i liczebności grup.

*** Wszystkie kursy połączone będą ze szkoleniami z zakresu bezpieczeństwa  i higieny pracy oraz przeciwpożarowymi.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty, wypełnij  formularz kontaktowy


Każde szkolenie kończy się egzaminem, a w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku, otrzymaniem certyfikatu/zaświadczenia potwierdzającego odbycie szkolenia.


Kursy i szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Kursy i szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

El - went Szkolnictwo Techniczne

®

O NAS

SZKOLENIA

CENNIK

SZKOLENIA

Szkolenia techniczne - rekuperacja

Obsługa komputera, projektowanie, programowanie

Kursy i szkolenia z zakresu BHP

Szkolenia techniczne w branży wentylacyjnej

Szkolenia techniczne w branży klimatyzacyjnej

Szkolenia techniczne w branży energetycznej

Szkolenia z obsługi urządzeń do obróbki metalu

Szkolenia techniczne w branży wentylacyjnej

Obsługa komputera, projektowanie, programowanie

Szkolenia z obsługi urządzeń do obróbki metalu

Kursy i szkolenia z zakresu BHP

Szkolenia techniczne w branży energetycznej

Szkolenia techniczne w branży klimatyzacyjnej

Szkolenia pomiarowe instalacji sanitarnych HVAC

Szkolenia pomiarowe instalacji sanitarnych HVAC

Kursy i szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Kursy i szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Szkolenia techniczne - rekuperacja