REKUPERACJA

Pojęcie rekuperacji jest to zjawisko generalnie, związane z odzyskiwaniem energii z różnych mas powietrza przepływających przez energooszczędne urządzenie zwane rekuperatorem.
Rekuperator, z technicznego punktu widzenia,  jest nowoczesnym urządzeniem wentylacyjnym odzyskującym energię cieplną, dzięki czemu umożliwia ograniczanie strat ciepła, które spowodowane jest wymianą powietrza przez instalację wentylacyjną.
Celem stosowania rekuperatorów różnych typów jest oszczędzanie energii oraz dostarczanie czystego i świeżego powietrza, a także obniżenie kosztów eksploatacyjnych budynków mieszkalnych, co przy ogrzewaniu/chłodzeniu w naszej strefie klimatycznej z roku na rok kosztuje coraz więcej (zwiększanie  cen paliw i energii) i powoduje straty nie tylko materialne, ale również środowiskowe, dotyczące każdego z nas. Jednak  coraz  większa wiedza inwestorów oraz znacznie łatwiejsza dostępność materiałów poprawiających  technologię energooszczędności  urządzeń,  powodują zmianę świadomości i łatwiejszą decyzję o zakupie i modernizacji.

Ważne : Zasada działania

Głównym zadaniem rekuperatora jest usuwanie zużytego powietrza i dostarczanie świeżego powietrza z zachowaniem odpowiednich parametrów - temperatury, wilgoci, wydajności.
Ciepłe powietrze pobierane z zewnątrz za pomocą wentylatora nawiewnego przechodzi najpierw przez filtry, gdzie usuwane są zabrudzenia (w tym kurz, pyłki), a  następnie jest wtłaczane do wymiennika ciepła. Jednocześnie zużyte powietrze z pomieszczeń jest wyciągane za pomocą wentylatora wywiewnego i również kierowane do wymiennika ciepła. Te dwie masy powietrza dalej przetłaczane są przez wymiennik ciepła, lecz w przeciwnych  kierunkach i co jest ważne - bez możliwości mieszania.

Obudowa zewnętrzna

Obudowy rekuperatorów wykonane są zazwyczaj ze stali ocynkowanej i np. malowanej na kolor RAL. Wymiary obudowy są zoptymalizowane i dostosowane wielkością  do  wydajności  powietrza w poszczególnych typoszeregach. Dzięki  optymalizacji całe urządzenie nie wymaga dużej  przestrzeni montażowej. Ponadto może być mocowane zarówno poziomo, jak i pionowo - w zależności od potrzeb wynikających wielkości pomieszczeń przewidzianych do montażu. Obudowa jest częściowo izolowana termicznie, a częściowo akustycznie, co powoduje ograniczenie strat energii i zmniejszenie kosztów eksploatacji.

Króćce amortyzacyjne

W skrócie można powiedzieć, iż jest to materiał łączący urządzenie z instalacją wentylacyjną. Średnice przyłączy rekuperatora w zależności  od wydajności i od typu wynoszą 160, 200 lub 250mm lub więcej w zależności od  typoszeregu urządzeń i danego producenta. Króćce  amortyzacyjne zakończone są najczęściej uszczelkami wykonanymi z gumy EPDM. Oznacza to, że taki system posiada najwyższą klasę szczelności D.

Urządzenia wprawiające powietrze w ruch

Rekuperatory powinny być wyposażone w wentylator nawiewny oraz wywiewny, a same wentylatory posiadać silniki typu AC. Konstrukcja wentylatorów powinna zapewniać długą żywotność urządzenia, niski poziom hałasu nawet przy wysokich prędkościach obrotowych oraz stosunkowo niskie zużycie energii elektrycznej - spełniające wymogi zawarte w polskich i europejskich normach. Każdy z wentylatorów powinien gwarantować optymalną pracę rekuperatora, uwzgledniającą  wydajność całej instalacji i krotność wymian.

Filtry powietrza

Filtry powietrza zastosowane w rekuperatorach każdej firmy powinny dodatkowo podnosić  czystość nawiewanego powietrza z pewnymi zabrudzeniami zewnętrznymi np. kurz, pyłki.  System filtrowania wyposażony powinien być w filtry minimum klasy EU3 lub większej (im wyższa klasa filtrowania, tym lepsze będą parametry powietrza nawiewanego, co stanowi wartość dodaną dla każdego użytkownika).
Wkład filtrujący składa się z obudowy plastikowej lub metalowej oraz maty filtracyjnej.

Odzysk wilgoci -  co to za zjawisko i w jaki sposób odbywa się w urządzeniu

Rekuperatory wielu producentów posiadają funkcję odzysku wilgoci, co oznacza, że rekuperatory tak wyposażone potrafią odzyskać nie tylko ciepło, ale również wilgoć nagromadzoną w usuwanym powietrzu z pomieszczenia. Funkcja ta pozwala przekazać tę wilgoć do świeżego powietrza zewnętrznego  nawiewanego do pomieszczenia. Działanie to jest  szczególnie ważne i przydatne w pomieszczeniach, gdzie jest wysuszane powietrze (np.  w sypialniach), szczególnie podczas ogrzewania porą zimową instalacjami centralnego ogrzewania, lub kominkami.

By-pass - co to jest i jakie jest jego zastosowanie w urządzeniu

Rekuperatory wielu producentów wyposażone są w funkcję by-pass i ogólnie możemy powiedzieć, iż  jest to funkcja obejścia w urządzeniu,  która przy  pewnych spełnionych kryteriach  programu lub nastawionych parametrów przepuszcza powietrze przez wewnętrzny  element centrali, zamiast przez wymiennik. By-pass jest funkcją automatyczną urządzenia, wystarczy tylko ustawić wysokość temperatury nawiewanego powietrza do pomieszczeń, a  system będzie samodzielnie sterował, czy powietrze zaciągane z zewnątrz ma przechodzić przez wymiennik, czy przez ten właśnie element centrali.

Jak należy dobierać rekuperatory

Prawidłowy dobór rekuperatora ma bardzo znaczący wpływ na poprawną pracę całej instalacji wentylacyjnej, ponieważ nawet najlepszej klasy rekuperator nie będzie spełniał naszych oczekiwań, jeśli zostanie źle dobrany. W wyniku popełnienia takiego błędu obliczeniowego przez niedoświadczoną osobę, komfort przebywania w wentylowanym w ten sposób pomieszczeniu znacząco spada, a koszty eksploatacyjne stają się niezwykle wysokie.

 Zabezpieczenie przed oszronieniem i oblodzeniem wymiennika

Rekuperatory wielu producentów posiadają (jednak w dodatkowym wyposażeniu,  płatnym oddzielnie) system zabezpieczenia wymiennika przed szronieniem i zamarznięciem w niskich temperaturach. Zabezpieczenie takie jest niezwykle ważne, ponieważ w przypadku pojawienia się lodu w wymienniku często doprowadza do zatkania jego kanalików, a co się z tym wiąże  całkowitego uniemożliwienia odzysku ciepła i bezpiecznej pracy systemu.  Zbyt duże nagromadzenie wody może więc doprowadzić do zalania urządzenia, lub w przypadku oblodzenia do zatkania wymiennika, a w  konsekwencji znaczącego spadku stopnienia odzysku lub całkowitego przestania działalności.
Dlatego bardzo ważne jest, żeby proces ochładzania powietrza przebiegał bez wykraplania się pary wodnej z  przepływających  mas powietrza ochładzania, co jest możliwe na dwa sposoby.

© 2003 EL-WENT®. All rights reserved

NASI PARTNERZY:

** Prezentowana oferta zawiera uogólnione bloki tematyczne szkoleń -  programy i zakres szkoleń mogą ulec zmianie
    w  zależności od stopnia ich  zaawansowania i liczebności grup.

*** Wszystkie kursy połączone będą ze szkoleniami z zakresu bezpieczeństwa  i higieny pracy oraz przeciwpożarowymi.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty, wypełnij formularz kontaktowy


Każde szkolenie kończy się egzaminem, a w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku, otrzymaniem certyfikatu/zaświadczenia potwierdzającego odbycie szkolenia.


El - went Szkolnictwo Techniczne

®

O NAS

SZKOLENIA

CENNIK

SZKOLENIA

Szkolenia techniczne - rekuperacja

Obsługa komputera, projektowanie, programowanie

Kursy i szkolenia z zakresu BHP

Szkolenia techniczne w branży wentylacyjnej

Szkolenia techniczne w branży klimatyzacyjnej

Szkolenia techniczne w branży energetycznej

Szkolenia z obsługi urządzeń do obróbki metalu

Szkolenia techniczne w branży wentylacyjnej

Obsługa komputera, projektowanie, programowanie

Szkolenia z obsługi urządzeń do obróbki metalu

Kursy i szkolenia z zakresu BHP

Szkolenia techniczne w branży energetycznej

Szkolenia techniczne w branży klimatyzacyjnej

Szkolenia pomiarowe instalacji sanitarnych HVAC

Szkolenia pomiarowe instalacji sanitarnych HVAC

Kursy i szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Kursy i szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Szkolenia techniczne - rekuperacja