Szkolenia z obsługi urządzeń do obróbki metalu

DO KOGO SKIEROWANE?
Do pracowników obsługujących urządzenia do obróbki metalu, szkolenia  połączone  z programowaniem maszyn  sterowanych  numerycznie. Zastosowane  wytwarzanie specjalistycznych podzespołów nowoczesnych technologii,
elementów maszyn i urządzeń, część o wysokim stopniu dokładności.

ZAKRES SZKOLENIA

  1. Normy techniczne, materiałoznawstwo, specyfika i technika dokonywana pomiarów śródoperacyjnych,        
      klasyfikacja urządzeń pomiarowych -  ćwiczenia i praktyczna obsługa.
  2. Rysunki techniczne i ich zastosowanie oraz podstawy  pracy w programie CAD/CAM/CNC.
  3. Narzędzia pomiarowe konwencjonalne i magnetyczne
  4. Zasady wykorzystywania nowoczesnych sterowników z pomiarem  magnetycznych.
  5. Międzyoperacyjna kontrola jakości i sposobu wytwarzania wyrobu.
  6. Zasady programowania urządzeń CNC - część teoretyczna (Fanuc, Siemens).
  7. Praktyczne wykorzystanie wiedzy tj. ćwiczenia  i doskonalenie pracy na urządzeniach mechanicznych
      do wyboru  według  kierunku kursu.
  8. Wykonywanie drobnych elementów przy użyciu  urządzeń sterowanych numerycznie  na stworzonym  wzorze.
  9. Wstępna obróbka wyrobu zgodna z dokumentacją technologiczną, przygotowanie dokumentacji projektowej.
10. Wybór i odpowiednie ustawienia narzędzi oraz  parametrów urządzeń sterowanych numerycznie.
11. Programowanie CNC - podstawy tworzenia modelu, użytkowanie programu , sterowanie maszynami.
12. Rzeczywista obsługa urządzeń tj. ćwiczenia praktyczne na podstawie  stworzonych zaawansowanych modeli, 
      wzorów.

SPRZĘT I URZĄDZENIA WYKORZYSTYWANE PRZY SZKOLENIACH:

- centra obróbcze CNC (trzyosiowe);
- frezarki jednowrzecionowe pionowe z pomiarem magnetycznym (trzyosiowe);
- frezarki do płaszczyzn, dwuwrzecionowe, poziome z pomiarem magnetycznym (trzyosiowe) ;
- tokarki z napędem mechanicznym posuwu;
- szlifierki magnetyczne do płaszczyzn.

STOPNIE SZKOLEŃ

Określone na podstawie szczegółowych zakresów przygotowanych indywidualnie dla każdej grupy.

CEL

- podnoszenie kwalifikacji zawodowych
- zdobycie nowej wiedzy, poszerzanie wiedzy wcześniej zdobytej
- zdobycie nowych umiejętności
- praktycznie ćwiczenie wiedzy teoretycznej.

© 2003 EL-WENT®. All rights reserved

NASI PARTNERZY:

** Prezentowana oferta zawiera uogólnione bloki tematyczne szkoleń -  programy i zakres szkoleń mogą ulec zmianie
    w  zależności od stopnia ich  zaawansowania i liczebności grup.

*** Wszystkie kursy połączone będą ze szkoleniami z zakresu bezpieczeństwa  i higieny pracy oraz przeciwpożarowymi.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty, wypełnij  formularz kontaktowy


Każde szkolenie kończy się egzaminem, a w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku, otrzymaniem certyfikatu/zaświadczenia potwierdzającego odbycie szkolenia.


Szkolenia z obsługi urządzeń do obróbki metalu

Szkolenia z obsługi urządzeń do obróbki metalu

El - went Szkolnictwo Techniczne

®

O NAS

SZKOLENIA

CENNIK

SZKOLENIA

Szkolenia techniczne - rekuperacja

Obsługa komputera, projektowanie, programowanie

Kursy i szkolenia z zakresu BHP

Szkolenia techniczne w branży wentylacyjnej

Szkolenia techniczne w branży klimatyzacyjnej

Szkolenia techniczne w branży energetycznej

Szkolenia z obsługi urządzeń do obróbki metalu

Szkolenia techniczne w branży wentylacyjnej

Obsługa komputera, projektowanie, programowanie

Szkolenia z obsługi urządzeń do obróbki metalu

Kursy i szkolenia z zakresu BHP

Szkolenia techniczne w branży energetycznej

Szkolenia techniczne w branży klimatyzacyjnej

Szkolenia pomiarowe instalacji sanitarnych HVAC

Szkolenia pomiarowe instalacji sanitarnych HVAC

Kursy i szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Kursy i szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Szkolenia techniczne - rekuperacja