STATYSTYCZNE PODSTAWY NASZEJ DZIAŁALNOŚCI.


Wszystkie przeanalizowane przez nas dane i statystyki jednoznacznie i w zasadzie jednogłośnie wskazują na to, że na rynku pracy zarówno w Polsce, w całej Europie i na całym świecie brakuje przede wszystkim osób posiadających wykształcenie i umiejętności techniczne.
W 2015 r. zostało przeprowadzone przez ManpowerGroup Badanie Niedoboru Talentów w celu zidentyfikowania problemu z obsadzeniem etatów oraz stanowisk najtrudniejszych do obsadzenia. Udział w nim wzięło 41 700 menadżerów ds. rekrutacji z 42 państw na całym świecie, w tym 20 000 z krajów europejskich.  Wszyscy uczestnicy Badania na pierwszym miejscu stanowisk najtrudniejszych do obsadzenia ulokowali wykwalifikowanych pracowników fizycznych, m.in. mechaników i elektryków, na drugim inżynierów m.in. specjalizujących się w inżynierii mechanicznej, elektrycznej i lądowej, na czwartym (w Polsce na 3.) techników i dziesiątym (w Polsce na 6.)
- operatorów produkcji i maszyn.

Największa trudność w obsadzaniu stanowisk wynika według badanych z:


Najważniejszą i najczęściej wykorzystywaną strategią pracodawców wobec niedoboru talentów jest:

stosowanie nowych praktyk HR (świat - 39% badanych, Polska - 43% badanych),
do których nale
żą przede wszystkim:

- prowadzenie dodatkowych szkoleń oraz gwarantowanie możliwości rozwoju pracownikom, co ma na celu zdobycie przez nich nowych umiejętności (za takim rozwiązaniem opowiada się co 5 pracodawca w Polsce);

- rozwój już posiadanych umiejętności, poprzez wysyłanie pracowników na specjalistyczne szkolenia, seminaria, kursy i wykłady.

Patrząc na te dane nasuwa się prosty wniosek: zarówno w Polsce, jak i na całym świecie brakuje specjalistów z dziedzin technicznych. I dlatego właśnie chcąc wyjść naprzeciw potrzebom rynku pracy nasza Firma prowadzi szkolenia i kursy dla osób chcących nabyć nową wiedzę i umiejętności oraz doświadczenie praktyczne w zakresie zawodów technicznych i okołobudowlanych.
 

El - went Szkolnictwo Techniczne

®

O NAS

SZKOLENIA

CENNIK

SZKOLENIA

© 2003 EL-WENT®. All rights reserved

NASI PARTNERZY:

 
Świat

Europa

Polska

braku umiejętności technicznych (tzw. kompetencji twardych)

35% badanych

37% badanych

47% badanych

braku kandydatów

34% badanych

43% badanych

33% badanych

braku doświadczenia

22% badanych

24% badanych

15% badanych