Obsługa komputera, projektowanie oraz programowanie 
w systemach CAD/CAM/CNC

DO KOGO SKIEROWANE?

Dla grup o każdym stopniu zaawansowania i wykształcenia, w tym dla osób niepełnosprawnych.

SPECYFIKA

Kursy podstawowe i zaawansowane oraz szkolenia z zakresu programowania CAD/CAM/CNC
Sterowniki: Fanuc, Siemens

ZAKRES SZKOLEŃ

1. Podstawy obsługi komputera: budowa, podstawowe pojęcia, zasady pracy w konkretnych systemach,
    programy używane na co dzień, pliki, foldery, skróty, panel sterowania, podstawy administracji systemem,
    narzędzia, programy antywirusowe

2. Organizacja i zarządzanie danymi na komputerze: pliki i foldery

3. Obsługa edytora tekstów - podstawy: redagowanie i formatowanie tekstów, grafika w edytorze tekstów,
    drukowanie dokumentów MOŻLIWOŚĆ ODBYCIA KURSU NA POZIOMIE ZAAWANSOWANYM:
    formatowanie tekstów, style, spisy treści, nagłówki i stopki, tabele, przypisy, grafika w dokumencie,
    korespondencja seryjna, etykiety adresowe, dokumenty wielostronicowe - podział na sekcje, automatyzacja
    zadań, szablony, formularze, ankiety

4. Obsługa arkusza kalkulacyjnego - podstawy: co to jest i do czego służy, budowa arkusza, dane - wprowadzanie
    i kasowanie, sortowanie, formuły i funkcje, wykresy, drukowanie arkuszy MOŻLIWOŚĆ ODBYCIA KURSU NA  
    POZIOMIE ZAAWANSOWANYM: formuły, formularze, formatowanie warunkowe, sortowanie danych, filtry,
    wykresy, tabele, zarządzanie danymi i skoroszytami

5. Obsługa prezentacji multimedialnych - podstawy: schemat działania i sposoby zapisu prezentacji, slajdy -
    tworzenie, przenoszenie, kopiowanie, formatowanie, przejścia; animacje; tabele, wykresy; pokaz slajdów.

MOŻLIWOŚĆ ODBYCIA KURSU NA POZIOMIE ZAAWANSOWANYM:
slajdy z wykresami - tworzenie i formatowanie, obiekty graficzne, tabele, cliparty, autokształty, animacje
niestandardowe, pokazy slajdów i próby tempa, importowanie slajdów

6. Internet - podstawy: przeglądarki internetowe, wyszukiwanie danych, komunikatory internetowe, wirusy -
    co to jest, jakie stanowi zagrożenie, programy antywirusowe, e-komunikacja z urzędami - deklaracje PIT,
    wnioski do urzędów

MOŻLIWOŚĆ ODBYCIA KURSU NA POZIOMIE ZAAWANSOWANYM:
  portale społecznościowe (np. Facebook, Google+)  i komunikatory, zaawansowane wyszukiwanie danych

7. Poczta elektroniczna: jak i gdzie założyć skrzynkę elektroniczną, email - tworzenie, odbieranie, wysyłanie,
    zarządzanie, sortowanie, wyszukiwanie; foldery - tworzenie, przenoszenie; spam - co to jest, jak go unikać, czarna
    lista e-maili MOŻLIWOŚĆ ODBYCIA KURSU NA POZIOMIE ZAAWANSOWANYM: tworzenie osobistej książki
    adresowej, korespondencja seryjna.

CEL

- podnoszenie kwalifikacji zawodowych
- zdobycie nowej wiedzy, poszerzanie wiedzy wcześniej zdobytej
- zdobycie nowych umiejętności
- praktycznie przećwiczenie wiedzy teoretycznej

POTWIERDZENIE ODBYCIA SZKOLENIA

1. Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu kończącego szkolenie
2. Otrzymanie zaświadczenia/certyfikatu o odbyciu szkolenia.


Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie -CAD/CAM/CNC

  1. Opracowanie dokumentacji w programie CAD
  2. Projektowanie procesu technologicznego oraz parametrów obróbki toczenia i frezowania
  3. Opracowanie dokumentacji operacji toczenia i frezowania w programie CAM
  4. Projektowanie dokumentacji w programie WOP dla toczenia i frezowania
  5. Tworzenie dokumentacji rysunkowej w programie CAD
  6. Analizowanie dokumentacji technologicznej wykonanej w programie CAM i WOP dla toczenia i frezowania
  7. Ustalanie  parametrów obróbki frezowania i toczenia
  8. Określanie elementów konturu detalu do frezowania i toczenia
  9. Generowanie programu CNC dla toczenia i frezowania
10. Przeprowadzanie symulacji obróbki toczenia i frezowania
11. Wprowadzanie korekty do programu obróbki toczenia i frezowania
12. Kontrola poprawności programu CNC w sterowniku obrabiarki
13. Wykonanie detalu w obrabiarce CNC
14. Kontrola i korekty obrabianego przedmiotu oraz wprowadzanie zmian do programu obróbki i korektorów
       narzędzi.

© 2003 EL-WENT®. All rights reserved

NASI PARTNERZY:

** Prezentowana oferta zawiera uogólnione bloki tematyczne szkoleń -  programy i zakres szkoleń mogą ulec zmianie
    w  zależności od stopnia ich  zaawansowania i liczebności grup.

*** Wszystkie kursy połączone będą ze szkoleniami z zakresu bezpieczeństwa  i higieny pracy oraz przeciwpożarowymi.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty, wypełnij formularz kontaktowy


Każde szkolenie kończy się egzaminem, a w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku, otrzymaniem certyfikatu/zaświadczenia potwierdzającego odbycie szkolenia.


Obsługa komputera, projektowanie, programowanie

Obsługa komputera, projektowanie, programowanie

El - went Szkolnictwo Techniczne

®

O NAS

SZKOLENIA

CENNIK

SZKOLENIA

Szkolenia techniczne - rekuperacja

Obsługa komputera, projektowanie, programowanie

Kursy i szkolenia z zakresu BHP

Szkolenia techniczne w branży wentylacyjnej

Szkolenia techniczne w branży klimatyzacyjnej

Szkolenia techniczne w branży energetycznej

Szkolenia z obsługi urządzeń do obróbki metalu

Szkolenia techniczne w branży wentylacyjnej

Obsługa komputera, projektowanie, programowanie

Szkolenia z obsługi urządzeń do obróbki metalu

Kursy i szkolenia z zakresu BHP

Szkolenia techniczne w branży energetycznej

Szkolenia techniczne w branży klimatyzacyjnej

Szkolenia pomiarowe instalacji sanitarnych HVAC

Szkolenia pomiarowe instalacji sanitarnych HVAC

Kursy i szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Kursy i szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Szkolenia techniczne - rekuperacja