Kursy i szkolenia z zakresu BHP
- prowadzone oddzielnie dla każdej grupy pracowniczej

DO KOGO SKIEROWANE?

Do pracodawców i osób kierujących pracownikami oraz dla pracowników między innymi wykonujących
zadania służb BHP oraz pracowników inżynieryjno-technicznych.

PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. Ust. 1996 nr 62 poz. 285).

ZAKRES SZKOLENIA

- aktualne regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (dostosowane do wykonywanej
  przez uczestników pracy);
- czynniki występujące w procesach pracy
- zagrożenia, zasady i sposoby likwidacji lub ograniczania ich negatywnych skutków dla pracowników;
- odzież ochronna i robocza;
- substancje i preparaty niebezpieczne;
- zasady postępowania w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu (np. pożar);
- podstawy pierwszej pomocy;
- wypadki przy pracy, sposoby ograniczania zagrożenia.

POTWIERDZENIE ODBYCIA SZKOLENIA

1. Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu kończącego szkolenie
2. Potrzymanie zaświadczenia/certyfikatu o odbyciu szkolenia.


© 2003 EL-WENT®. All rights reserved

NASI PARTNERZY:

** Prezentowana oferta zawiera uogólnione bloki tematyczne szkoleń -  programy i zakres szkoleń mogą ulec zmianie
    w  zależności od stopnia ich  zaawansowania i liczebności grup.

*** Wszystkie kursy połączone będą ze szkoleniami z zakresu bezpieczeństwa  i higieny pracy oraz przeciwpożarowymi.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty, wypełnij  formularz kontaktowy


Każde szkolenie kończy się egzaminem, a w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku, otrzymaniem certyfikatu/zaświadczenia potwierdzającego odbycie szkolenia.


Kursy i szkolenia z zakresu BHP

Kursy i szkolenia z zakresu BHP

El - went Szkolnictwo Techniczne

®

O NAS

SZKOLENIA

CENNIK

SZKOLENIA

Szkolenia techniczne - rekuperacja

Obsługa komputera, projektowanie, programowanie

Kursy i szkolenia z zakresu BHP

Szkolenia techniczne w branży wentylacyjnej

Szkolenia techniczne w branży klimatyzacyjnej

Szkolenia techniczne w branży energetycznej

Szkolenia z obsługi urządzeń do obróbki metalu

Szkolenia techniczne w branży wentylacyjnej

Obsługa komputera, projektowanie, programowanie

Szkolenia z obsługi urządzeń do obróbki metalu

Kursy i szkolenia z zakresu BHP

Szkolenia techniczne w branży energetycznej

Szkolenia techniczne w branży klimatyzacyjnej

Szkolenia pomiarowe instalacji sanitarnych HVAC

Szkolenia pomiarowe instalacji sanitarnych HVAC

Kursy i szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Kursy i szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Szkolenia techniczne - rekuperacja