Informacje o firmie.

Edukacja zawodowa techniczna oraz wykwalifikowana kadra są podstawowym czynnikiem warunkującym rozwój techniczny i technologiczny mający wpływ na wszystkie dziedziny życia człowieka. Natomiast brak odpowiednich szkoleń   i kursów zawodowych ma bezpośredni wpływ na rozwój osobisty i zawodowy kilku milionów pracowników różnych  branż. To właśnie problem braku możliwości rozwojowych pracowników oraz własne doświadczenia doprowadziły do powstania nowej placówki szkoleniowej dla pracowników  kierunków  technicznych bez ograniczeń wiekowych i predyspozycyjnych, którzy planują zmiany zawodowe oraz doskonalenie wiedzy i umiejętności  niezbędnych do dalszego rozwoju.

Stworzenie interdyscyplinarnej placówki przeznaczonej do prowadzenia szkoleń technicznych zawodowych,  spowoduje   w niedługim czasie  rozwiązanie problemu braku wyspecjalizowanej kadry technicznej na rynku pracy . Głównym  powodem jej powstania było ponad  trzydziestoletnie własne doświadczenie zawodowe w prowadzeniu firmy technicznej   i codzienne borykanie się z brakiem osób posiadających właściwe umiejętności i kompetencje.  Ostateczne decyzja została podjęta  po analizie powyższych  wyników badania rynku pracy oraz  notorycznego problemu zatrudnienia fachowców z odpowiednimi kwalifikacjami na terenie kraju i wielu Państw Unii Europejskiej. Po przeprowadzonych szkoleniach i zdanych egzaminach kwalifikacyjnych proponujemy Pośrednictwo Pracy dla wszystkich zainteresowanych osób. W ten sposób doprowadzimy do zmniejszenia skali bezrobocia, a także damy szansę nowym pracownikom na realizację planów zawodowych, natomiast zakładom pracy w ten sposób pomożemy  uzupełnić  wolne wakaty  specjalistycznej i wykwalifikowanej kadry technicznej. Zapraszamy pracowników,  kadrę  zarządzającą  oraz  właścicieli firm borykających się z brakiem odpowiednio wyedukowanych lub przeszkolonych  pracowników, do zapoznania z ofertą proponowanych przez nas kierunków kursów kwalifikacyjnych i szkoleń technicznych zawodowych.


Prezes zarządu
Bogdan Ryniewicz


© 2003 EL-WENT®. All rights reserved

NASI PARTNERZY:

** Prezentowana oferta zawiera uogólnione bloki tematyczne szkoleń -  programy i zakres szkoleń mogą ulec zmianie
    w  zależności od stopnia ich  zaawansowania i liczebności grup.

*** Wszystkie kursy połączone będą ze szkoleniami z zakresu bezpieczeństwa  i higieny pracy oraz przeciwpożarowymi.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty, wypełnij  formularz kontaktowy


Każde szkolenie kończy się egzaminem, a w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku, otrzymaniem certyfikatu/zaświadczenia potwierdzającego odbycie szkolenia.


El - went Szkolnictwo Techniczne

®

O NAS

SZKOLENIA

CENNIK

SZKOLENIA

Obsługa komputera, projektowanie, programowanie

Kursy i szkolenia z zakresu BHP

Szkolenia techniczne w branży wentylacyjnej

Szkolenia techniczne w branży klimatyzacyjnej

Szkolenia techniczne w branży energetycznej

Szkolenia z obsługi urządzeń do obróbki metalu

Szkolenia techniczne w branży wentylacyjnej

Obsługa komputera, projektowanie, programowanie

Szkolenia z obsługi urządzeń do obróbki metalu

Kursy i szkolenia z zakresu BHP

Szkolenia techniczne w branży energetycznej

Szkolenia techniczne w branży klimatyzacyjnej

Szkolenia pomiarowe instalacji sanitarnych HVAC

Szkolenia pomiarowe instalacji sanitarnych HVAC

Kursy i szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Kursy i szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Szkolenia techniczne - rekuperacja

Szkolenia techniczne - rekuperacja